00004867

Name: Henry III / Stilke

Picture Reference: 1-H151-A1840

Description:

Henry III Holy Roman Emperor (1039-56), 28.10.1017-Pfalz Bodfeld (Harz) 5.10.1056.-Fullfigure portrait.-Painting by Hermann Anton Stilke (1803-60), c.1840. Frankfurt a.M., Römer, Kaisersaal.

En

De