00096101

Name: Bildnis des Buchhändlers C.Fr. Frommann.

Bildsignatur: 1-F673-A1812

Beschreibung:

Frommann, Carl Friedrich Ernst; Buchhändler; 1765-1837.-“Bildnis des Buchhändlers C.Fr. Frommann.”-Gemälde, 1812, von Georg Friedrich Kersting (1785-1847). Öl auf Holz, 33,5 × 27,5 cm. Privatbesitz.

En

De